You, the petitioner
Unknown

Geen vieze ENKA-vervuiling in de Nederrijn

4,939 signatures

UPDATE 30/6/2023: Deze week werd het afstellen van lozing van giftig grondwater in de Nederrijn gepubliceerd in de Staatscourant. De 'Smeerpijp' is daarmee officieel van de baan, en deze petitie wordt nu gesloten. Dank voor jullie steun!

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-18115.pdf

Petition

We

burgers en organisaties die belang hechten aan de kwaliteit van het Rijnwater

 

establish that:

  • dat internationaal het besef groeit dat de kwaliteit van het oppervlaktewater moet verbeteren,
  • de kwaliteit van de Nederlandse wateren daartoe nog lang niet op orde is,
  • de voorgenomen lozing van sulfaatrijk water met ook zeer zorgwekkende stoffen (o.a. pentachloorfenol, tetrachloorethyleen en mogelijk dioxines) zal leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit,
  • de Raad van State de lozing toestaat.

 

and request

  • geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zeer zorgwekkende stoffen te lozen in de Nederrijn bij Wageningen,
  • alle voorbereidingen voor de aanleg van de pijplijn per direct te stoppen,
  • via onderzoek te bepalen hoe men het vervuilde grondwater lokaal, duurzaam kan zuiveren,
  • een goed toegankelijke publieke belangenafweging te organiseren om te beslissen over een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor het vervuilde grondwater.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Gelderland 
Petition desk:
Closing date:
2023-06-30 
Lead petitioner:
Bert Lotz, Gonne Beekman, Joost Reijnen en Harm Beijer 
Organisation:
Vereniging Havenstraat (verontruste bewoners van Wageningen), Vereniging Mooi Wageningen (belangen Natuur en Milieu) en Watersportvereniging VADA (watersport en recreatie) 

History

Signatures

Updates

ENKA smeerpijp is van de baan!

Verrassende plotwending in het ENKA smeerpijp dossier: de smeerpijp is van de baan! Vanmiddag boden we namens een grote groep ondertekenaars onze petitie aan, aan het Waterschap Vallei en Veluwe, voorafgaand aan hun bestuurlijk overleg. Daar besloot het Waterschapsbestuur unaniem dat er onvoldoende grond is voor lozing van vervuild grondwater in de Nederrijn: de Provincie moet terug naar de tekentafel.

Protesteren werkt! Wij zijn blij met dit resultaat! Veel dank aan alle ondersteuners van deze petitie: uw handtekening heeft geholpen om dit belangrijke onderwerp te agenderen!

Wij blijven ons inzetten voor een toekomstbestendige oplossing, door zuivering van het vervuilde grondwater ter plaatse. Er moet nog steeds een oplossing komen voor de vervuiling van het grondwater onder het ENKA terrein in Ede, ook al geven nieuwe rekenmodellen kennelijk andere resultaten, en lijken concentraties giftige stoffen in het grondwater lager uit te vallen dan eerder werd gedacht.

+Read more...

We zien dan ook met interesse uit naar het nieuwe onderzoeksrapport van adviesbureau Tauw.

De petitie blijft voorlopig nog in de lucht. Zo lang het nog niet duidelijk is wat er gedaan zal worden met het vervuilde grondwater houden we onder anderen middels deze petitie nog een vinger aan de pols.

Relevante links:Item op NOS Regiojournaal (vanaf 1:28)Nieuwsbericht Omroep GelderlandPersbericht Waterschap Vallei & Veluwe

2023-03-06

Waterschap neemt 6 maart petitie tegen aanleg Enka Smeerpijp in ontvangst

Waterschap Vallei & Veluwe neemt in de laatste week voor de verkiezingen een besluit over de omstreden lozing van vervuild grondwater in de Nederrijn. De petitie is inmiddels door bijna 4.500 mensen getekend en wordt op maandag 6 maart om 15:00 voorafgaand aan het besluitvormend overleg aangeboden aan het Waterschap Vallei & Veluwe, door de petitionarissen, namens alle ondertekenaars.

+Read more...

Wilt u nog tekenen, of kent u anderen die deze petitie nog willen ondersteunen met wie u de petitie wilt delen? Alle handtekeningen zijn welkom!

Ook na 6 maart blijft de petitie nog openstaan, en blijven nieuwe ondertekeningen welkom. De petitie blijft daarmee een belangrijk signaal vormen naar het Waterschap Vallei & Veluwe.

2023-03-03

Update & verdere actie

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie #vervuilnederrijnniet! Ondertussen hebben wij ruim 3.000 handtekeningen verzameld en staat het punt op de agenda van de Wageningse gemeenteraad. Ook heeft de petitie de afgelopen weken de nodige media-aandacht opgeleverd.

+Read more...

Ondanks de vele handtekeningen is de boodschap bij een aantal partijen nog onvoldoende onder de aandacht gebracht. Vandaar deze call to action.

Wat kunt u nog meer doen?

1) Deel de petitie met uw vrienden, kennissen en collega’s.

2) Woont u in het waterschap Vallei en Veluwe? Vraag uw vertegenwoordiger van het waterschap naar diens standpunt in de aanloop van de aanstaande waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 en plaats hiermee dit punt op de agenda om het juiste te doen.

3) Hang een actieposter op. Deze kunt u hier downloaden, of ophalen in Wageningen (email: havenstraatvereniging@gmail.com)

Meer informatie & Media-aandacht over de naderende giflozingEnkadossier van vereniging Mooi WageningenNieuwsitem van TV GelderlandDossier ‘De Smeerpijp van Ede’ van De GelderlanderReportage omroep Ede

2023-02-02